KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 18 maart 2018

Gezocht: voorzitter NVvR als boegbeeld van de rechterlijke macht

Vacature
Het lukt de Nederlandse Vereniging voor de (corrupte) Rechtspraak (NVvR) maar niet om een nieuwe voorzitter te vinden. De vacature staat nu al meer dan een half jaar open! 'Gezocht: voorzitter NVvR als boegbeeld van de rechterlijke macht', zo staat in de >>> vacaturetekst.

Rechter
De vorige voorzitter was mr. Rosa Jansen, die de nevenfunctie vanaf 01-09-2015 heeft vervuld. Per 1 september 2017 werd mr. Rosa, die ook >>> rechter is, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland (let op; niet voor slachtoffers van de criminele rechters). Sinds die dag heeft de beroepsvereniging en vakbond voor de leden van de rechterlijke macht geen voorzitter meer en zit nu min of meer met de handen in het haar. 

Schroom
'Nederland telt circa 2.400 rechters en 800 officieren van justitie. Ongeveer 70% van hen is lid van de vakbond en beroepsvereniging NVvR. Rechters en officieren van justitie hebben elk een eigen rol en positie in de rechterlijke macht. Wat hen verbindt is de onafhankelijke rol die zij beiden vervullen als magistraat. Dat is geen privilege, maar een garantie voor inwoners van Nederland. Zo weet zij dat zij, ook bij conflicten met de overheid, terecht kunnen bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter,' zo staat het, openlijk, dus zonder enige schroom, vermeld op de website van de NVvR.  

Aangiften
Er wordt, vooral de laatste tijd meer en meer aangifte gedaan tegen rechters die in gerechtelijke procedures hun justitiële, corrupte reet, op misdadige wijze schaamteloos afvegen met bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen. Het gaat dan om bepalingen die op dat moment niet zo goed van pas komen tijdens het bevoordelen van partijen waarvan de een veel groter is dan de andere of de ene persoon door de rechter belangrijker wordt geacht dan de andere.

Weggelaten
Vaak wordt alles, maar dan ook alles, wat tijdens een gerechtelijke procedure, dus ook ter rechtszitting, naar voren is gebracht door die kleinere of onbelangrijker geachte partij en wat in haar voordeel is, weggelaten uit het proces-verbaal van zo'n rechtszitting. Datzelfde geldt voor beschikkingen en vonnissen waarin vaak niets meer terug te vinden is van het naar voren gebrachte door de kleine of onbelangrijk geachte partij, maar wat niet zo van pas komt om die grotere of belangrijk geachte partij te bevoordelen! Wat we niet in de processen-verbalen en de vonnissen vermelden, bestaat niet, moet het motto van de criminele klassenrechters zijn. 

Schaamte
Het gerechtelijke gesjoemel zoals hierboven summier omschreven, is slechts een fractie van de justitiële zwendel die werkelijk plaats vindt in de Nederlandse gerechtsgebouwen. Er is meer, veel meer. Te veel om in dit artikel allemaal op te schrijven.

Schaamtegevoel
Rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten en ander gerechtelijk tuig 
weten van het bovenstaande en dat zou dan ook wel eens de reden kunnen zijn dat 
de vacature al zo lang open staat. Heel misschien zit er dan toch nog een beetje schaamtegevoel in de donder van het abjecte, gerechtelijke soort en is dat mogelijk 
de oorzaak waarom zich er al meer dan een half jaar nog niemand heeft aangemeld 
voor de vacature. De NVvR heeft het over een boegbeeld op haar website, maar wie 
wil nou het boegbeeld zijn van een veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie? 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord, Vrije meningsuiting.  

vrijdag 16 maart 2018

Ook bij Zembla nepnieuws en pure volksmisleiding

'Journalistiek onderzoeksprogramma', Zembla, liegt het, toch al zo gehersenspoelde, Nederlandse volk voor over veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende criminele rechters. Wij stuurden hierover eerst een open >>> e-mail naar de gecensureerde perskaartjournalisten van Zembla en vroegen hen ons hierover te bellen. Wij kregen, tot onze grote verbazing, een reactie. Weliswaar was het een nietszeggende reactie, te zien in het begin én verderop in de video, maar toch! 
Zembla wordt door slachtoffers van criminele (veel onomstotelijk bewijs daarvan) rechters hierover al jaren aangeschreven, maar reageert nooit of in een enkel geval met een nietszeggend, afwijzend antwoord! Start de video... 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Gerechtelijke misdaad in naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

dinsdag 13 maart 2018

Kunstenaar Rob Scholte en zijn gezin aanstonds ook dakloos. Museum Rob Scholte ten dode opgeschreven.

Rob  Scholte en zijn vrouw Lijsje
Museum
Den Helder – De beroemde kunstenaar, Rob Scholte moet met zijn gezin én zijn museum, in naam van ('onze fijne') Koning, Willem Alexander, het voormalig postkantoor in Den Helder binnen een maand verlaten. Dat heeft het corrupte gerechtshof te Amsterdam

vandaag >>> beslist.


Gemeente

Er is geen beroepsmogelijkheid meer voor Scholte. 'Het enige dat me nu nog kan redden is de politiek. Ik hoop dat er een meerderheid in de raad is die het museum wil behouden en de gemeente het vonnis dus niet ten uitvoer zal brengen', verklaarde de altijd positief ingestelde kunstenaar. 'Op de dag dat we er uit moeten, zal het museum nog steeds draaien,' zegt een optimistische Scholte. Wij (redactie) geven daarop geen reactie. 'Het gaat immers goed, steeds meer mensen worden wakker', zo wordt ons dagelijks ingeprent, dus houden we voorlopig maar onze mond! 


Dwangsom
Het Gerechtshof heeft tevens bepaald dat als Scholte het pand niet verlaat, er een dwangsom van 500 euro per dag kan worden opgelegd, tot maximaal 10.000 euro. 

De kosten van de rechtszaak zijn voor rekening van Scholte.

>>> Gemeentebestuur Den Helder dom, lomp en harteloos!

>>> Wordt de wereldberoemde kunstenaar Rob Scholte en zijn mooie gezin              morgen ook dakloos gemaakt ?

Nico van den Ham i.s.m.redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dakloosheid, Oplichting, Deurwaarders, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen 
eigen bevolking.

zaterdag 10 maart 2018

Theo Hiddema achtervolgt Nico van den Ham

Het lijkt erop dat Theo Hiddema, (Tweede Kamerlid; Forum voor Democratie) Nico van den Ham achtervolgt. Nico duwt lijfwacht Hiddema van zich af. 
Start de video ...Nico van den Ham filmde vandaag een flyer-actie van de
politieke partij; 'Stem van de Straat'

woensdag 7 maart 2018

NICO VAN DEN HAM STUURT (OPEN) E-MAIL AAN ZEMBLA (BNNVARA) OVER NEPNIEUWS!

'HIER IS HET LAATSTE WOORD NOG NIET OVER GEZEGD!'

Geachte mevrouw/heer,

Inzake uw uitzending 'Zakendoen met Justitie' van 28 februari jl. verzoek ik u beleefd, doch dringend en met spoed, telefonisch contact met mij op te nemen. De reden hiervoor is het uitermate hoge volksmisleidende karakter van voornoemde aflevering. Uw uitzending valt daardoor voor zo ongeveer 50 procent onder de categorie, nep-nieuws!

De belangen van grote groepen van de Nederlandse bevolking worden hierdoor in hoge mate geschaad! De uiteindelijke, veelal ingrijpende gevolgen hiervan zijn voor sommigen vaak onbeheersbaar!

Wij zijn van u gewend en weten van vele anderen dat u niet, of in andere gevallen niet inhoudelijk, reageert als het een en ander, vermeld in onze e-mails en/of brieven, u niet zo goed van pas komt.

Daarom verzoek ik u, speciaal betreffende deze kwestie, nu eens een keer wel te reageren en wel met spoed!

Mocht ik op korte termijn (binnen 24 uur) niets van u vernemen of dat u zich er op een andere wijze van probeert af te maken, dan zal ik verder gaan met datgene waar ik mij op aan het voorbereiden ben.

U kunt dan denken aan: 'HIER IS HET LAATSTE WOORD NOG NIET OVER GEZEGD!'

In afwachting op uw reactie,


Vriendelijke groet,


Nico van den Ham
Journalist 


Tel: 06- xxxxxxxx


dinsdag 6 maart 2018

NOS blundert, nepnieuwsshow werkt averechts

Onderworpen
De bedoeling van de NOS was om met haar Nepnieuws Show gisteravond de onderworpen Nederlandse bevolking nog meer te hersenspoelen.

Marcel Gelauff
Maar omdat de schijnheiligheid letterlijk van de smoelwerken van het volksmisleidende NOS- personeel en de gasten afdroop én het doorzichtige gelieg van NOS- baas, Marcel Gelauff, over een door 'zijn' staats-instelling bewerkte video betreffende de Russische president, Vadimir Poetin, werd een tegenovergesteld effect bereikt. 

RT Nieuws
De tendens van de uitzending was duidelijk en het zal dan ook niemand verbazen dat weer uitgebreid met de vinger naar Rusland werd gewezen en een kanaal als RT News wordt gelabeld als een door de staat betaalde nepnieuws zender. Door wie wordt de NOS betaald? Inderdaad, door de staat.

Een uitgebreid artikel over het hele nep- gebeuren én de door de NOS bewerkte Poetin-video bij  >>> Niburu

De website Niburu is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site!  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. Sectoren: Nepnieuws, Volksmisleiding.